Milan Perný

Milan Perný (Ing., PhD.) multiinštrumentalista, zabávač, pedagóg a nádejný vedecký pracovník

Svoje detstvo prežil v malebnej dedinke Komjatice pri Nitre. Milan už od rannej mladosti obdivoval ľudí, ktorí sa od ostatných odlišujú tým, že vedia niečo navyše. Najväčšmi obdivoval hudobníkov. Ako to v živote chodí, každý človek čaká na tú správnu konštaláciu hviezd a tzv. štartovací impulz. Pre Milana to bol film TITANIC a dojímavá scéna huslistu, ktorý hral pieseň "Blíž k Tebe Bože môj" pri potápaní sa lode. Zvuk huslí mu učaroval natoľko, že sa rozhodol na tomto nástroji i napriek relatívne vysokému veku (15 r.) naučiť hrať. Písal sa rok 2000 a súbežne so štúdiom na SPŠ Nitra sa rozhodol nastúpiť na ZUŠ a začať zušľachťovať a rozvíjať svojho umeleckého ducha, ktorý v ňom driemal. Ocitol sa v triede p. učiteľa Tolnayho na ZUŠ v Nitre. Už počas štúdia sa tento mladý muž čím ďalej tým viac odďaľoval od notových záznamov. Zoznamoval sa s improvizáciou a už po troch rokoch bolo zrejmé, že sa v ňom nachádza skrytý potenciál. A tak sa začal so záujmom venovať ďalšiemu hudobnému nástroju,akordeónu. Za zmienku stojí, že na tomto nástroji sa naučil hrať sám, bez akejkoľvek odbornej pomoci. Akordeón sa stal jeho srdcovou záležitosťou a od prvých chvíľ sa prostrednítcvom neho snažil rozdávať pozitívnu energiu a dobrú náladu. Netrvalo dlho a jeho talent objavili a následne ocenili miestne umelecké kolektívy, kde bol veľmi často pozývaný ako hudobný doprovod speváckych súborov. Stal sa dvorným harmonikárom detského folklórneho súboru Mladosť a spevokolu Nádej. Takisto spríjemňoval atmosféru na rôznych podujatiach a vystúpeniach. Na každé vianoce účinkoval aj v kostole, kde hrou na husle doprevádzal miestny spevácky zbor Matice Slovenskej. Za svoj najväčší úspech tohto obdobia považuje aktívnu spoluúčasť pri tvorbe a nahrávaní CD "Všetkým pre radosť", kde sa spolu s ĽH Zlatý Lev aktívne podieľal hrou na akordeóne aj husliach a tiež na spracovaní notových záznamov pre tento projekt.


Úloha svadobného zabávača nie je zabaviť seba, ale svadobných hostí

Zlom v jeho hudobno - umeleckej kariére pre neho nastal, keď prišla ponuka účinkovať na prvej svadbe. S veľkou trémou a trasúcimi sa kolenami zahral prvé tóny - nesmelo a potichučky si spievajúc, ale ľudia vycítili úprimnosť jeho snahy a ocenili to ohromným potleskom. V tom okamihu sa tréma stala minulosťou a Milan, ktorý do spevu a hudby vložil celé svoje srdce, zožal obrovský úspech. Zmienky o jeho schopnosti zabávať ľudí precítenou hrou na akordeóne a spevom sa rozšírili po celom okolí. Milan sa zúčastňoval čoraz častejšie na rôznych podujatiach, oslavách a svadbách. Netrvalo dlho a pokúsil sa osloviť ľudí i ako moderátor a najmä starejší/mladejší. Opäť mal obrovskú trému a strach z nového, no aj táto svadba dopadla na výbornú. Odvtedy už prešlo niekoľko rokov. Milan Perný so svojím tímom je takmer každý víkend medzi známymi aj neznámymi ľuďmi v blízkom aj ďalekom okolí a ako muzikant a starejší ich obdarováva dobrou náladou. Vo voľnom čase najradšej rozvíja svoje umelecké nadanie. Zdokonaľuje sa v hraní na hudobné nástroje - v poslednej dobe mu učarovala heligónka. Právom sa zaraďuje medzi multiinštrumentalistov. Hrá na šiestich hudobných nástrojoch, medzi ktoré patria akordeón, keyboard, heligónka, husle, gitara a flauta.

Za najväčšie hudobné úspechy považuje prípravu, nahranie a vydanie albumov s názvami „Ľudová veselica s Milanom Perným 1.“, „Ľudová Veselica 2. – Keď som išiel cez tie hory“, "Ľudová veselica 3. s Milanom Perným - Nebudem sa ženiť ešte" a "Ľudová veselica 4.s Milanom a Jarkou, Píšťalenka píska" , ktoré sa v netradičnom prevedení snažia oživiť a popularizovať ľudovú hudbu. Projekty sa podarilo realizovať vďaka vydavateľstvu CD Karolko, fotoateliéru Dafné Hlohovec, vydavateľstvu TONEX a sponzorom, ktorí podporili vznik týchto diel. „Ľudová veselica 1“ obsahuje pätnásť skladieb, zahalených do nového moderného šatu. Ide o spojenie dôverne známych ľudových piesní, dynamickej hry na akordeóne a pre ľudovku netradičných rytmov ako sú ethno, dance, dance polka, break beat, beat waltz a iné. Dynamiku a ten správny zvuk, ktorý poslucháča drží v strehu, dodáva práve živelný štýl famóznej hry mladého bubeníka Lucasa Perného. „Ľudová Veselica 2. – Keď som išiel cez tie hory“ je v porovnaní s prvým, ktorý bol primárne určený pre zábavu, oveľa lyrickejší a emotívnejší. Nosným prvkom sú netradičné rytmy a spracovania ľudových pesničiek, ktoré sú obohatené o milý a nevtieravý spev speváčky Jaroslavy Matuškovičovej . Okrem progresívnych rytmických skladieb na ňom nájdeme aj klasické valčíky a polky obohatené o tzv. „zrychlovačky“. Vojenskú tematiku a pochodové rytmy strieda zmyselné tango, či pijacké songy s darbukou. Tretí album Milana Perného znie v porovnaní s prvými dvomi tradičnejšie. Nachádzajú sa na ňom klasické polky, valčíky, ľudové balady, ktoré sú v kontraste moderným dance mixom (hosťujúci DJ Gabo), či netradičnými rytmickými spracovaniami hosťujúceho bubeníka Milana Perného staršieho, ktorí má bohaté skúsenosti s hraním ľudovej hudby a bigbítu zo skupiny Úsvit, ktorá fungovala v 80. rokoch, 20. storočia. Ďalšími hosťami sú speváčky Denisa Hozáková a Dagmar Perná ako aj hudobník Ján Walla zo známej skupiny PROFIL. Na albume znie kryštalický akordeón (svojim zvukom pripomínajúci vplyv balkánu na slovenské balady a multikultúrnosť nášho územia) a tradičné husličky, ktoré znejú pôsobivo najmä v molových baladách. Novinkou sú aj svadobné piesne, ktoré Milan Perný pravidelne interpretuje na svadbách. Nosnú časť štvrtého albumu tvoria tanečné mixy zostavené z najznámejších a najčastejšie spievaných slovenských ľudových piesní. Tanečný mix s názvom „Píšťalenka píska“ zložený z menej známych regionálnych piesní sa vďaka skvelému hudobnému aranžmánu majstra zvuku a hudby Martina Chovanca dostáva na titulku CD. Vystúpenia so skladbami z albumov si získali už mnohých poslucháčov o čom svedčia čoraz pozitívnejšie ohlasy od publika. Svadobná hostina obohatená o hudobný program zostavený zo skladieb z CD a súčasné zapojenie svadobných hostí do tohto programu dodáva svadbe jedinečný a neopakovateľný nádych. Mimo svadieb je Milan so svojou doprovodnou kapelou pozývaný aj na rôzne podujatia ako sú jarmoky, vinobrania a pod., kde prispieva k vytvoreniu tej správnej nálady a atmosféry.

Čo sa týka profesionálnej kariéry, úspešne dokončil bakalárske a inžinierske štúdium na Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave, na Fakulte Elektrotechniky a Informatiky - odbor fyzikálne inžinierstvo so zameraním na obnoviteľné zdroje energie. Je členom viacerých organizácií a združení (ZPOK, Národné Centrum excelencie OZE, ZEED, Organizačné výbory ved. konferencií - Energetika, DISEE.....). Momentálne pôsobí ako výskumný pracovník na odelení Materiálov a Technológii UEAE FEI STU - zaoberá sa materiálovým výskumom pre fotovoltické články. Na svojom konte má vyše 130 publikácií (medzi iným i 3 karentované) v domácich a zahraničných vedeckých časopisoch ako aj v zborníkoch z vedeckých konferencií. Je spoluautorom vedeckej monografie "Obnoviteľné zdroje energie 2.". V roku 2012 bol ocenený za najlepší doktorandský príspevok na konferencii ENERGETIKA 2012. Ako pedagóg sa venuje oblastiam elektrických pohonov a výkonovej elektroniky, elektrických trakčných systémov, bezpečnosti práce a materiálov a technológií. Za zmienku stojí aj aktívna spolupráca so Slovenskou akadémiou vied, v rámci projektu APVV, pri skúmaní nových materiálových štruktúr. V rámci spolupráce so SAV sa najmä venuje výskumu tenkých vrstviev amorfného karbidu kremíka a semidiamantových vrstiev. Dňa 25.4. 2013 bola Milanovi po úspešnej obhajobe dizertačnej práce "Vlastnosti tenkých amorfných vrstiev SiC a ich využitie vo fotovoltike" udelená vedecká hodnosť PhD.